Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
< poprzednia strona  |  ...  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  ...  |  następna strona >
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe
Doczekaliśmy się możliwości składania wniosków wieczystoksięgowych zarówno o założenia księgi wieczystej, jak i o wpis w księgach wieczystych drogą elektroniczną.
Źródło: KRN.pl, 09.02.2015
Głosowanie udziałem w lokalu garażowym we wspólnocie mieszkaniowej
Przepisy nie regulują wprost kwestii wykonywania prawa głosu wynikającego z udziału w nieruchomości wspólnej, związanego z odrębną własnością lokalu, stanowiącego przedmiot współwłasności.
Źródło: KRN.pl, 02.02.2015
Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?
Inwestor, który rozpocznie lub kontynuuje prowadzenie budowy po upływie terminu wskazanego w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, prowadzi roboty budowlane w warunkach samowoli budowlanej.
Źródło: KRN.pl, 26.01.2015
Roszczenia właścicieli nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny
Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego było pominięcie w kwestionowanym przepisie roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny.
Źródło: KRN.pl, 19.01.2015
Zmiana zasad utrzymywania czystości i porządku w gminach
18 grudnia 2014 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Źródło: KRN.pl, 12.01.2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W uzasadnieniu do projektu zwraca się uwagę, że w ramach zwiększonych potrzeb inwestycyjnych następuje przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele przede wszystkim na tereny osiedlowe i pod użytki kopalne.
Źródło: KRN.pl, 22.12.2014
Sprzedaż mieszkań komunalnych według NIK
Kontrolerzy stwierdzili występowanie nagannych zjawisk: pobierania nienależnych opłat za wyceny lokali oraz niepowiadamianie najemców o przysługującym im pierwszeństwie kupna.
Źródło: KRN.pl, 15.12.2014
Zakres zarządu spółdzielni w „spółdzielczych” wspólnotach mieszkaniowych
Spółdzielnie mieszkaniowe mają problem z przeprowadzaniem remontów i modernizacji budynków, w których doszło do wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich użytkowników.
Źródło: KRN.pl, 08.12.2014
Ochrona danych osobowych na stronach internetowych spółdzielni
Każde przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem danych osobowych powinno przebiegać w zgodzie z przepisami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Źródło: KRN.pl, 01.12.2014
Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Senat wniósł do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
Źródło: KRN.pl, 24.11.2014
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2022 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron