Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
< poprzednia strona  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  ...  |  następna strona >
Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków połączonych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz przeprowadzania okresowej kontroli w stosunku do budynków składających się z kilku segmentów połączonych łącznikiem, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił swoje stanowisko w sprawie.
Źródło: KRN.pl, 27.07.2015
Wzory zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło stanowisko w sprawie wzoru zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w związku z nowelizacją Prawa budowlanego.
Źródło: KRN.pl, 20.07.2015
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami
Ustawa zmierza do wprowadzenia w życie zasady, iż waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie ma być dokonywana z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
Źródło: KRN.pl, 13.07.2015
Odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni w praktyce
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ochrony członków spółdzielni mieszkaniowych przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółdzielni.
Źródło: KRN.pl, 29.06.2015
Należyty stan estetyczny obiektów budowlanych
Organy nadzoru budowlanego w ramach swoich kompetencji mogą nakazać, w stosunku do obiektu znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym albo powodującego swym wyglądem oszpecenie otoczenia, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Źródło: KRN.pl, 22.06.2015
Doprecyzowanie definicji budowli narciarskich
Ten projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie pojęcia „budowla narciarska”. Powodem zmian są problemy interpretacyjne oraz nierówne traktowanie inwestorów w zależności od gminy, w której znajduje się kolej lub wyciąg.
Źródło: KRN.pl, 08.06.2015
Jak poradzić sobie z lokatorami gromadzącymi śmieci
Gromadzenie śmieci w obiekcie budowlanym może również w określonych sytuacjach naruszać ogólne warunki użytkowania budynku, wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Źródło: KRN.pl, 25.05.2015
Uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego bez praktyki
Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło wątpliwości w zakresie uzyskania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami licencji rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności odbycia praktyki zawodowej.
Źródło: KRN.pl, 18.05.2015
Wpływ zmian Prawa budowlanego na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą nadal podlegały inne urządzenia techniczne, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Źródło: KRN.pl, 11.05.2015
Altany w ogródkach działkowych
30 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu doprecyzowanie regulacji odnoszących się do budowania altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.
Źródło: KRN.pl, 04.05.2015
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2023 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron