Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
< poprzednia strona  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  ...  |  następna strona >
Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi
Celem ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Źródło: KRN.pl, 07.09.2015
Członkostwo w spółdzielni bez prawa do lokalu
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli, w których skarżący sygnalizują naruszenie ich praw wynikających z przynależności do spółdzielni mieszkaniowej.
Źródło: KRN.pl, 31.08.2015
Pozbawienie prawa zagospodarowania nieruchomości
W związku ze skargami Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie regulacji przewidzianej w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199; dalej: u.p.z.p.)
Źródło: KRN.pl, 17.08.2015
Budowa domu z instalacją gazową bez pozwolenia
GUNB przedstawił interpretację dotyczącą wątpliwości odnośnie budowy obiektu mieszkalnego wyposażonego w instalację gazową bez pozwolenia na budowę.
Źródło: KRN.pl, 10.08.2015
Waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
Dotychczas obowiązujący art. 5 ustawy określał ogólnie, iż waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie jest dokonywana przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Źródło: KRN.pl, 03.08.2015
Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków połączonych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz przeprowadzania okresowej kontroli w stosunku do budynków składających się z kilku segmentów połączonych łącznikiem, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił swoje stanowisko w sprawie.
Źródło: KRN.pl, 27.07.2015
Wzory zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło stanowisko w sprawie wzoru zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w związku z nowelizacją Prawa budowlanego.
Źródło: KRN.pl, 20.07.2015
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami
Ustawa zmierza do wprowadzenia w życie zasady, iż waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie ma być dokonywana z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
Źródło: KRN.pl, 13.07.2015
Odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni w praktyce
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ochrony członków spółdzielni mieszkaniowych przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółdzielni.
Źródło: KRN.pl, 29.06.2015
Należyty stan estetyczny obiektów budowlanych
Organy nadzoru budowlanego w ramach swoich kompetencji mogą nakazać, w stosunku do obiektu znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym albo powodującego swym wyglądem oszpecenie otoczenia, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Źródło: KRN.pl, 22.06.2015
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2022 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron