Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
< poprzednia strona  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  ...  |  następna strona >
Ekspertyza stanu technicznego budynku
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sprawy: czy na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, wydane w trybie art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, przysługuje zażalenie?
Źródło: KRN.pl, 16.11.2015
Wycinka drzew we wspólnotach i spółdzielniach
Nowelizacja ustawy o ochronie środowiska liberalizuje przepisy w sprawie wycinki drzew i krzewów. Zmiany dotyczą m.in. obniżenia wysokości opłat oraz podejmowania decyzji przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.
Źródło: KRN.pl, 09.11.2015
Ograniczenia hałasu na terenach mieszkaniowych
Celem nowelizacji ustawy jest stworzenie lepszych możliwości zastosowania prawnych narzędzi poprawy jakości powietrza w Polsce na szczeblu wojewódzkim i lokalnym.
Źródło: KRN.pl, 02.11.2015
Zamieszczanie instalacji wewnętrznych w projekcie budowlanym
GUNB wydał interpretację w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane, w projekcie budowlanym.
Źródło: KRN.pl, 26.10.2015
Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
5 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
Źródło: KRN.pl, 19.10.2015
Przestępstwo czyszczenia kamienic
24 września 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Źródło: KRN.pl, 09.10.2015
Wady postępowania o rozgraniczenie nieruchomości
Celem postępowania rozgraniczeniowego jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Źródło: KRN.pl, 28.09.2015
Wsparcie finansowe właścicieli zabytków
Ministerstwo Finansów przedstawiło interpretację w sprawie wsparcia finansowego właścicieli zabytków nieruchomych.
Źródło: KRN.pl, 21.09.2015
Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi
Celem ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Źródło: KRN.pl, 07.09.2015
Członkostwo w spółdzielni bez prawa do lokalu
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli, w których skarżący sygnalizują naruszenie ich praw wynikających z przynależności do spółdzielni mieszkaniowej.
Źródło: KRN.pl, 31.08.2015
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2022 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron