Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
< poprzednia strona  |  ...  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  ...  |  następna strona >
Zrównanie uprawnień lokatorów lokali komunalnych oraz lokali prywatnych
Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który ma na celu zrównanie uprawnień lokatorów lokali należących do gminy oraz lokatorów lokali należących do podmiotów prywatnych.
Źródło: KRN.pl, 09.06.2014
Hotel w budynku mieszkalnym
Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku sygn.akt I C 495/12 wypowiedział się na temat przebudowy lokalu w budynku na hotel i wpływu wspólnoty mieszkaniowej na decyzję właściciela.
Źródło: KRN.pl, 29.05.2014
Łatwiejsze budowanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzek
Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu m.in. dopuszczenie poruszania się na rowerze po koronie wałów przeciwpowodziowych.
Źródło: KRN.pl, 13.05.2014
Problemy wielostanowiskowych garaży we wspólnotach mieszkaniowych
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury w sprawie uregulowania problemu głosowania we wspólnotach mieszkaniowych przez współwłaścicieli lokali garażowych z miejscami postojowymi.
Źródło: KRN.pl, 23.04.2014
Zasady liczenia głosów w spółdzielniach
W statutach wielu spółdzielni przyjęto zasadę, że przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw. Głosów „wstrzymujących się” w ogóle się zatem nie uwzględnia.
Źródło: KRN.pl, 11.04.2014
Wykreślenie z ksiąg wieczystych starych wpisów
W działach III i IV ksiąg wieczystych, w których wpisuje się obciążenia dotyczące danej nieruchomości, można znaleźć różne, stare, nieraz dokonane jeszcze przed wojną, wpisy np. zabezpieczenia pożyczek udzielonych przed wojną przez instytucje, które już nie istnieją.
Źródło: KRN.pl, 02.04.2014
Założenia Funduszu Mieszkań na Wynajem
Projekt ma poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym poprzez stworzenie warunków zachęcających Polaków do zwiększenia mobilności zawodowej, pobudzić rynek nieruchomości i wykreować zinstytucjonalizowany rynek najmu.
Źródło: KRN.pl, 26.03.2014
NIK o sprzedaży nieruchomości rolnych
Głównym mechanizmem przejęcia przez cudzoziemców z EOG praw do gruntów rolnych w Polsce było nabycie udziałów w spółkach z kapitałem polskim, które były właścicielami ziemi. Na tę czynność cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia MSW.
Źródło: KRN.pl, 24.03.2014
Kawalerka bez możliwości aneksu kuchennego w pokoju
Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w mieszkaniach jednopokojowych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych kuchnia nie może znajdować się w pokoju dziennym.
Źródło: KRN.pl, 12.03.2014
RPO o eksmisji na bruk
Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że do jego biura wpływają liczne skargi od obywateli dotyczące niedostatecznej, w ich ocenie, ochrony przed eksmisją na bruk. Tę negatywną ocenę obowiązujących regulacji podzielają również organizacje społeczne zajmujące się pomocą dla osób bezdomnych.
Źródło: KRN.pl, 10.03.2014
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2023 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron