Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
< poprzednia strona  |  ...  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  ...  |  następna strona >
Ochrona danych osobowych na stronach internetowych spółdzielni
Każde przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem danych osobowych powinno przebiegać w zgodzie z przepisami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Źródło: KRN.pl, 01.12.2014
Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Senat wniósł do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
Źródło: KRN.pl, 24.11.2014
Odwrócony kredyt hipoteczny
Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy.
Źródło: KRN.pl, 17.11.2014
Pozyskanie nieruchomości na potrzeby budowy dróg
Nieprzestrzeganie praw obywateli w postępowaniach prowadzonych przez wojewodów na podstawie specustawy drogowej nie występuje incydentalnie, lecz nabrało charakteru przyjętej praktyki postępowania.
Źródło: KRN.pl, 30.10.2014
Obraz z kamer osiedlowych
Stworzenie systemu monitoringu dla osiedli mieszkaniowych powinno mieć na celu nadzór nad miejscami mającymi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz zniechęcać do zachowań sprzecznych z prawem w rejonie objętym monitoringiem, zapewniać skuteczne i szybkie interwencje Policji oraz uzyskiwanie materiału o przydatnej jakości.
Źródło: KRN.pl, 27.10.2014
Przygotowanie budynków do sezonu grzewczego
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych.
Źródło: KRN.pl, 20.10.2014
Problemy z sytuowaniem miejsc postojowych
Przepis §19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury określa minimalne odległości sytuowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zależności od liczby tych miejsc.
Źródło: KRN.pl, 13.10.2014
Sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty bez VAT
Nie każda czynność stanowiąca dostawę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu, musi być wykonana przez podatnika.
Źródło: KRN.pl, 06.10.2014
Opodatkowania przychodów z najmu lokali
Najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej.
Źródło: KRN.pl, 29.09.2014
NIK o podatku dochodowym przy sprzedaży nieruchomości
Zdaniem NIK konieczne jest zorganizowanie pracy w urzędach skarbowych w sposób umożliwiający bieżącą weryfikację rozliczeń podatników i przekazywanie informacji między urzędami, a także ograniczenie do minimum spraw rozpatrywanych w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Źródło: KRN.pl, 22.09.2014
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2022 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron