Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia organów administracyjnych

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
W Polsce państwo ma pewne instrumenty pozwalające na ograniczenie prawa własności nieruchomości jednostki. Jednym z nich jest wywłaszczenie w konkretnym celu.

Co ciekawe jednak, jak przewidują przepisy – poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość lub jej część stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot występuje się do starosty, który zawiadamia o tym właściwy organ gospodarujący zasobem nieruchomości. Warunkiem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej. Zatem teoretycznie mamy możliwość na odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości, np. jeśli planowana inwestycja nie dojdzie do skutku.

Z takim żądaniem wystąpili także spadkobiercy zmarłego właściciela nieruchomości, która przed laty została wywłaszczona. Właściwy starosta umorzył jednak postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe po ustaleniu, że przed dniem wejścia w życie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. przed 1 stycznia 1998 r. na wywłaszczonej nieruchomości ustanowiono prawo wieczystego użytkowania na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w Księdze wieczystej założonej dla nieruchomości. Wydawać może się, że starosta podjął bardzo dziwną i niezrozumiałą decyzję, zatem spadkobiercy zaskarżyli powyższą decyzję, a sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

WSA wskazał jednak, że organ postąpił słusznie i swoją decyzję oparł na właściwych przepisach prawnych, tj. na art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązującej od 1 stycznia 1998 r. wprost wynika, że roszczenie zwrotu nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, nieruchomość została sprzedana albo oddana w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, a prawa nabywcy zostały ujawnione w księdze wieczystej. Jak się okazało nieruchomość została oddano w użytkowanie wieczyste w 1994 roku, a brak zagospodarowania spornego gruntu, jego zbyteczność dla obecnych użytkowników nie mogły wpłynąć na decyzję organów. Skarga została zatem oddalona.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2019 r. II SA/Bk 718/19

Kancelaria Janowski Markiewicz

27.04.2020


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2020 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron