Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Koszty transakcji

Zawarłam umowę przedwstępną kupna domu i wpłaciłam 10% jego wartości. Przy kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy właściwej u notariusza okazało się, że plan zagospodarowania przestrzennego gminy, w której znajduje się nieruchomość, jest nieaktualny. W wyniku tego gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości. Jestem zmuszona do zawarcia umowy warunkowej. Kto ponosi koszty spisania umowy warunkowej u notariusza?W przypadku gdy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, a zgodnie z ewidencją gruntów działka jest działką rolną, prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, a nie Gminie, i sytuacja taka powoduje w dużej części umów sprzedaży konieczność zawierania dwóch umów, tj. umowy warunkowej sprzedaży i umowy przenoszącej własność w przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu przez Agencję. Jednak w razie gdy transakcja sprzedaży nieruchomości wymaga sporządzenia dwóch umów, tj. umowy warunkowej i umowy przenoszącej własność nieruchomości, koszty zwiększają się tylko nieznacznie. Taksa notarialnie nie jest bowiem pobierana podwójnie, tylko dzielona na dwie połowy. Połowę taksy notariusz pobiera przy umowie warunkowej i połowę przy umowie przeniesienia własności, a jedyny dodatkowy i niezbyt duży koszt to wypisy aktów notarialnych umowy warunkowej. Natomiast brakuje przepisów prawnych, które wskazywałyby, która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową i taksę notarialną. Dlatego strony w umowie przedwstępnej powinny to określić. Należy jednak pamiętać, że duże znaczenie może mieć fakt, iż zwyczajowo w Polsce jest przyjęte, że koszty umowy sprzedaży ponosi strona kupująca (niewiele się pewnie pomylę przy twierdzeniu, że tak jest w 90% przypadków).

12.10.2007


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron