Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia organów administracyjnych

Wycena rzeczoznawcy w przedmiocie odszkodowania
Za utracone prawo własności nieruchomości w związku z wywłaszczeniem gruntu właścicielom przysługuje odszkodowanie ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Nie zawsze oczywiście wysokość wynagrodzenia będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom. Dokładnie taką sprawą zajął się w grudniu 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W związku z wywłaszczeniem nieruchomości, która została zajęta pod budowę drogi gminnej, sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego określający wartość rynkową nieruchomości i na tej zasadzie właścicielem przyznano odpowiednie odszkodowanie. W sporządzonym operacie rzeczoznawca zastosował podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej (wycena nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną) oraz metodę porównywania parami (wycena gruntów przeznaczonych pod komunikację).

Właściciele zakwestionowali jednak wysokość przyznanego im odszkodowania, podnosząc, że jest ono za niskie i nie uwzględnia pełnej szkody doznanej wskutek utraty własności działki. W odwołaniu wskazano między innymi, że niesłusznie odstąpiono od zastosowania przy wycenie nieruchomości podejścia kosztowego. Organ odwoławczy podtrzymał decyzję o wysokości odszkodowania i sprawa trafiła do poznańskiego WSA.

Zdaniem Sądu skarga nie była jednak zasadna. Wskazano, że operat szacunkowy został sporządzony przez osobę dysponującą niezbędnymi kwalifikacjami. Rzeczoznawca majątkowy ma swobodę w wyborze właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania. Organ prowadzący postępowanie, a tym bardziej sąd administracyjny, nie może wkraczać w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły. Powinien jednak dokonać oceny operatu szacunkowego pod względem formalnym, tj. zbadać, czy został on sporządzony i podpisany przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy treści, nie zawiera niejasności, pomyłek, braków, które powinny zostać sprostowane lub uzupełnione, aby dokument ten miał wartość dowodową. Sąd nie zauważył żadnych nieścisłości formalnych, dlatego skargę oddalono.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2019 r. II SA/Po 241/19

Kancelaria Janowski Markiewicz
06.04.2020


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2020 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron