Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Deweloperzy

W 2010 r. deweloper wybudował budynek mieszkalny wielorodzinny. Do chwili obecnej mieszkania wykupione na własność ma 5 osób. 11 mieszkań właściciel budynku (deweloper) wynajmuje. Pozostałe lokale mieszkalne, jest ich 11 oraz 2 lokale gospodarcze, nie zostały sprzedane i nie są użytkowane. W 2013 r. została utworzona wspólnota mieszkaniowa i ustalone zostały składki na utrzymanie części wspólnej posesji od każdego mieszkania. Właściciel (deweloper) uiszcza należności tylko za lokale, które wynajmuje. Moje pytanie brzmi: czy nie powinien on też pokrywać kosztów wspólnych za pozostałe lokale? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to od niego wyegzekwować. Czy jest jakaś podstawa prawna?We wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty zarządu nieruchomością wspólną. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwacje, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym.

Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy o własności lokali właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do wysokości ich udziałów. Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy o własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Należy zwrócić zatem uwagę, że deweloper, wyodrębniając i sprzedając lokale w budynku, zgodnie z art.3 ust 3 ustawy ustala w akcie notarialnym ułamek w nieruchomości wspólnej. O ten sam ułamek pomniejszany jest udział dewelopera w nieruchomości, aż do momentu kiedy deweloper wyodrębni i sprzeda ostatni lokal i przestanie być wówczas współwłaścicielem nieruchomości. Deweloper do czasu sprzedaży ostatniego lokalu partycypuje w kosztach zarządu w stosunku do wielkości ułamka, jaki mu pozostał w nieruchomości. W takiej proporcji wspólnota mieszkaniowa powinna obciążać dewelopera kosztami zarządu. Jeżeli deweloper tych kosztów nie będzie uiszczał zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa może dochodzić ich na drodze sądowej w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.

03.04.2014


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron