Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny w sprawie przedawnienia wierzytelności
Przed Trybunał Konstytucyjny trafiła skarga konstytucyjna, dotycząca sprawy przedawnionego roszczenia ze stosunku zobowiązaniowego z dłużnikiem osobistym, który to stosunek był zabezpieczony hipoteką na nieruchomości należącej do innego podmiotu, nie będącego dłużnikiem osobistym.

Zgodnie z art. 77 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego (dalej: u.k.w.h) do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

Strona skarżąca wskazała, że na podstawie zaskarżonego przepisu sąd I instancji oddalił jej powództwo w części, w której domagała się pozbawienia wykonalności nakazu zapłaty należności wynikającej z umowy kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej, którą jest skarżąca. Została ona zobowiązana do spłaty wierzytelności hipotecznej jako dłużnik rzeczowy. Sąd nie uwzględnił stanowiska skarżącej, w którym podnosiła, że nastąpiło przedawnienie wierzytelności i druga strona nie może dochodzić od niej wyżej wspomnianej wierzytelności. Odwołała się od powyższego orzeczenia, ale sąd II instancji oddalił jej apelację.

Zdaniem skarżącej zastosowanie przez sąd przepisu art. 77 u.k.w.h. doprowadziło do naruszenia praw do własności i zasady równej ochrony tego prawa, tj. art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Skarżąca podnosiła, że art. 77 u.k.w.h. narusza prawa do własności i zasady równej ochrony tego prawa przede wszystkim w ten sposób, że uniemożliwia dłużnikowi rzeczowemu podniesienie zarzutu przedawnienia.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 77 u.k.w.h. jest zgodny z art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie przedstawionego stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny należy uznać, że art. 77 u.k.w.h. nie narusza praw do własności i zasady równej ochrony tego prawa w zakresie, w jakim stosuje się wyżej wymieniony przepis zarówno do dłużnika osobistego, jak i do dłużnika rzeczowego, tj. w sytuacji osoby trzeciej, która jest właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2019 r., SK 31/17.

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

06.08.2019


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2020 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron