Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia inne

Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego
Na początku marca Dyrektor KIS przychylił się do interpretacji wnioskodawczyni, która założyła możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego dla osób fizycznych w przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawczyni, będąc jedyną właścicielką gospodarstwa, dokonała poprzez akt notarialny jego całościowej sprzedaży. Gospodarstwo to składało się z dwóch działek mierzących łącznie 1,4373 ha oraz budynku mieszkalnego i gospodarczego.

Nabywcą było małżeństwo rolników, które posiadało już aktywne od ponad 5 lat gospodarstwo rolne o powierzchni 11,7538 ha. W drodze aktu notarialnego nabywcy oświadczyli, że dokonują nabycia gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne w znaczeniu ustawy o podatku rolnym i że będą je prowadzić przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia.

Art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Przesłanką zastosowania zwolnienia jest więc zakwalifikowanie działki jako użytku rolnego (bądź jako gruntu zadrzewionego i zakrzewionego na użytkach rolnych). Teren ten musi być przy tym jednocześnie gospodarstwem rolnym w myśl w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym – czyli obszarem gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, będących własnością osoby fizycznej. Dodatkowo, co wyraźnie wskazano w przepisie ustawy PIT, wskutek sprzedaży grunt ten nie może utracić rolnego charakteru.

W interpretowanym stanie faktycznym zaistniały łącznie wszystkie trzy przesłanki konieczne do uzyskania zwolnienia – co ważne, cel zakupu został bezpośrednio wyartykułowany w akcie notarialnym w formie oświadczenia nabywców. Dzięki temu uprzednia właścicielka może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie niniejszej czynności prawnej.

Warto zauważyć, że sprzedaż może dotyczyć nie tylko całości, ale również części gospodarstwa rolnego – transakcja może więc obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego albo tylko niektóre z nich (czyli jego część). Ważnym jest jednak fakt, iż muszą one łącznie mierzyć co najmniej 1 ha.

Interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 marca 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.18.2018.2.JK3

Krzysztof Janowski, radca prawny

Kancelaria Janowski Markiewicz

29.04.2019


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron