Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Reklama na nieruchomości
W zależności od parametrów, reklama na tablicy może podlegać zgłoszeniu lub być uznana za budowlę i wymagać uzyskania pozwolenia na budowę – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W przedmiotowej sprawie starosta wniósł sprzeciw odnośnie zgłoszenia zamiaru wykonania robót polegających na instalacji tablicy reklamowej 6x18 m wykonanej w formie konstrukcji stalowej, szkieletowo-rurowej, przykręcanej do ułożonych na gruncie prefabrykowanych płyt betonowych. Jednak wojewoda utrzymał w mocy decyzję, gdyż planowane zamierzenie budowlane wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Z art. 3 pkt 3 oraz w art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego wynika, że odnoszą się one do różnych urządzeń reklamowych i na jedne z nich wymagane jest pozwolenie na budowę, a na drugie dokonanie zgłoszenia. Cechą wyróżniającą urządzenia reklamowe zaliczane do budowli (art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) jest to, że są to urządzenia wolnostojące i trwale związane z gruntem. Przepis art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego stanowi zaś o „instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych”. Skoro zatem w art. 3 pkt 3 ustawodawca wymienia wśród budowli „wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe”, to art. 29 ust. 2 pkt 6 tej ustawy mówiący o „instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych” taktuje o innych urządzeniach reklamowych niż te, o których mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał decyzję za niezasadną. Wielkość urządzenia reklamowego, zamontowanego na konstrukcji stalowej i sposób jego wykonania (przykręcenie stalowych słupów do ułożonych na gruncie prefabrykowanych płyt betonowych) świadczą o tym, że jest to wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, o którym mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Sąd nie miał wątpliwości, że niniejsza konstrukcja urządzenia reklamowego ma za zadanie zapewnić planowanej inwestycji stabilne i bezpieczne połączenie z gruntem. Uwzględniając pojęcie trwałego związania z gruntem przyjęte w orzecznictwie, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał więc, że na realizację tegoż obiektu wymagane jest pozwolenie na budowę. Inwestor złożył też skargę kasacyjną, ale Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Sądem I instancji i uznał, że jest ona niezasadna.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2013 r., sygn. akt II OSK 1147/12

03.01.2014


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron