Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia organów administracyjnych

Przyłączenie do kanalizacji a zgoda pozostałych mieszkańców kamienicy
Właściciel jednego z mieszkań znajdujących się w wielorodzinnej kamienicy wystąpił o pozwolenie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej w lokalu oraz na klatce schodowej budynku. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na roboty budowlane, wskazując prawidłowość i kompletność przedłożonej dokumentacji, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo budowlane. Odwołanie od tej decyzji złożył jednak inny lokator tejże kamienicy wskazując, że nigdy nie wyraził zgody na wykonanie przedmiotowego przyłącza kanalizacyjnego w sposób wskazany w projekcie budowlanym kwestionując jednocześnie prawidłowość projektu.

Sprawę rozpoznano ponownie. Inwestor przedłożył m.in. innymi postanowienie sądu rejonowego o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną w postaci wykonania przyłączenia kanalizacyjnego łazienki do przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego na sąsiedniej nieruchomości, czy zgodę gminy na włączenie się do studzienki kanalizacyjnej. Organ odwoławczy wskazał, że inwestor ponadto uczynił zadość przepisom Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego, dostarczając wymagane dokumenty, z których wynika jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Decyzję po raz kolejny zaskarżył sąsiad inwestora. Spór ostatecznie trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Skarga została jednak oddalona. Sąd w uzasadnieniu wskazał, że w orzecznictwie stwierdza się, że czynność która nie narusza i nie zagraża interesom współwłaścicieli niedziałających, może być uznana za czynność zwykłego zarządu, tj. niewymagającą uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na jej realizację. Nie każda czynność, która ingeruje w część wspólną nieruchomości, jak w przedmiotowej sprawie, będzie zatem musiała być zatwierdzona zgodą współwłaścicielu.

W ocenie WSA powyższa inwestycja nie narusza prawidłowego funkcjonowania budynku i nie narusza uzasadnionych interesów pozostałych właścicieli nieruchomości. Ponadto Sąd zauważył, że inwestycja ta posiada zasadniczy wpływ na poprawę warunków i standardu życia inwestora.

Jak dalej wskazał WSA, obowiązujące przepisy prawa nie wymagają przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami budynku w przedmiocie planowanej inwestycji.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 5 grudnia 2019 r. II SA/Go 694/19

Kancelaria Janowski Markiewicz
10.07.2020


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2020 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron