Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Inne

Protokół zdawczo-odbiorczy przy dzierżawie nieruchomości gminnejCzy przy dzierżawie nieruchomości gminnej wymagany jest protokół zdawczo-odbiorczy, jeśli w treści umowy znajduje się wskazanie o przeznaczeniu nieruchomości (np. grunt na cele rekreacyjne)? Proszę o opinię, bo do tego czasu nie stosujemy tego i jest problem w sytuacji rozwiązania umowy.


Protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem stanowiącym zabezpieczenie zarówno dla osoby przekazującej przedmiot w dzierżawę (najem), jak i dla osoby dzierżawiącej (najmującej). Protokół ten może stanowić załącznik do zawartej umowy o dzierżawę, jednak obecnie przepisy nie wymuszają na stronach sporządzenia takiego dokumentu w sytuacji z podanego stanu faktycznego. Niewątpliwie warto go jednak sporządzić, zarówno przy podpisaniu umowy, jak i po jej zakończeniu oraz zdaniu przedmiotu dzierżawy (najmu), aby uniknąć sporów i nieporozumień z drugą stroną. Protokół powinien zawierać szczegółowy opis nieruchomości, który warto uzupełnić dokumentacją fotograficzną, a ponadto datę oraz podpisy stron. Pozwoli nam to uniknąć odpowiedzialności za wady, czy uszkodzenia, które istniały przed przekazaniem przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 705 Kodeksu cywilnego, przy zakończeniu dzierżawy, w przypadku braku odmiennych ustaleń wynikających z umowy, dzierżawca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien znajdować się stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia przedmiotu dzierżawy, wydzierżawiającemu będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody, jeśli dzierżawca ponosi za nie odpowiedzialność.

Obowiązek spisania protokołu zdawczo-odbiorczego przewidują przepisy szczególne, jednakże dla innych sytuacji, niż opisana w stanie faktycznym. Przykładowo art. 6c ustawy o ochronie praw lokatorów przewiduje sporządzenie tego dokumentu, które ma nastąpić przed wydaniem lokalu najemcy oraz stanowić podstawę do rozliczeń przy zwrocie lokalu.

W przedstawionej sytuacji wskazanie w treści umowy przeznaczenia nieruchomości nie ma wpływu na obowiązek zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego przy umowie dzierżawy. 

Krzysztof Janowski
radca prawny
Kancelaria Janowski Markiewicz
 

19.10.2018


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2023 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron