Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia organów administracyjnych

Problem z ustaleniem powierzchni użytkowej do opodatkowania
Organ podatkowy I instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od nieruchomości. Powołał biegłego rzeczoznawcę majątkowego, aby ustalić powierzchnię użytkową budynku (hali magazynowej) ze wskazaniem powierzchni przypadającej na każdą z działek oraz wartości rynkowej budowli zlokalizowanych odrębnie na każdej z nich. W ocenie organów, przedmiotowa nieruchomość była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Biorąc to pod uwagę, burmistrz ustalił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego.

Następnie ten odwołał się od decyzji Burmistrza. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, iż w materiale dowodowym znajdują się dwa rozbieżne dowody w przedmiocie ustalenia powierzchni użytkowej przedmiotowej hali. Wobec rozbieżności pomiędzy dowodami w zakresie powierzchni użytkowej, kierując się tym, że w oparciu o ustalenia kontroli podatkowej wszczęto postępowanie, a także zasadą in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika), kolegium opierało się na ustaleniach wynikających z oględzin przeprowadzonych w ramach przeprowadzonej kontroli podatkowej. Wynika z nich mniejsza powierzchnia użytkowa przedmiotowej hali, co powoduje konieczność pomniejszenia wymiaru zobowiązania podatkowego, bowiem organ I instancji opodatkował od większej powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnik odwołał się od powyższych ustaleń.

Działanie na korzyść podatnika?

Sąd stwierdził, iż organ podatkowy wobec różnorodności ocen fizycznych właściwości hali, niezmiennych w datach pomiaru oraz wobec rozbieżności pomiędzy dowodami w zakresie powierzchni użytkowej, kierując się zasadą in dubio pro tributario, przyjął mniejszą powierzchnię do opodatkowania. Stanowisko to wzmacnia wedle organu udział przedstawicieli strony w oględzinach oraz niezgłoszenie do pomiarów uwag, a także niemożność wyjaśnienia wątpliwości.

Niedokładne zbadanie stanu faktycznego

Zdaniem sądu ta odmienność obmiarów stanowisk nie może być tratowana w kategorii nie dających się usunąć wątpliwości, bo takie są w okolicznościach niniejszej sprawy po prostu usuwalne, a brak wnikliwości w badaniu stanu faktycznego jawi się jako jaskrawe naruszenie reguł postępowania dowodowego. A zatem nie ustalono rzeczywistej wielkości podstawy opodatkowania. W związku z tym dokonana subsumcja nie mogła być uznana za prawidłową w zakresie zastosowanej stawki. Zdaniem sądu nie można przecież wykluczyć, że dokładnie przeprowadzone pomiary wykażą, iż także i powierzchnia akceptowana poprzez zasadę in dubio pro tributario jest zawyżona. Tym samym organ podziela argumentację skargi dotyczącą niewystarczającego wyjaśnienia stanu faktycznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20 sierpnia 2019 r., I SA/Łd 215/19.

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

19.11.2019


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2020 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron