Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Działalność gospodarcza

Problem powstał przy nowo budowanej nieruchomości. Otóż jest to budynek mieszkalny (nie mieszkalno-usługowy) z szesnastoma mieszkaniami. Jedno z mieszkań ktoś chce przekształcić na lokal usługowy. Budynek ma jedno wejście do klatki schodowej. Wspólnota mieszkaniowa jeszcze nie zawiązała się, bo budynek jest na ukończeniu. Deweloper dostał zgodę na budowę budynku mieszkalnego i taki zapis został dokonany w akcie notarialnym, jaki podpisałem w umowie z deweloperem, tzn. że kupuję mieszkanie w budynku mieszkalnym. Czy mogę nie wyrazić zgody na zmianę przeznaczenia lokalu sąsiada?Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej nie jest uzależnione od uzyskania zgody innych członków wspólnoty. Inaczej mówiąc, wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona tylko do podejmowania decyzji odnośnie nieruchomości wspólnej i nie ma żadnego tytułu prawnego do ingerowania w sferę uprawnień poszczególnych właścicieli lokali, w tym nie ma prawa zakazywać prowadzenia w lokalach działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn.akt II CSK 601/08. Podjęcie działalności gospodarczej w lokalu, jej prowadzenie i zmiana profilu działalności to wyłączna decyzja właściciela lokalu. Dotyczy to także lokali mieszkalnych, tzn. podjęcie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, a nawet zmiana lokalu mieszkalnego w lokal użytkowy, jest decyzją właściciela lokalu, na którą wspólnota mieszkaniowa nie ma wpływu.

Jednak wprawdzie prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, ale na pewne czynności związane z działalnością gospodarczą zgoda wspólnoty mieszkaniowej może być potrzebna. Taka zgoda będzie potrzebna w przypadku gdy właściciel lokalu będzie chciał go przebudować, a przebudowa będzie ingerować w nieruchomość wspólną. Także, jeżeli właściciel lokalu gastronomicznego na parterze chce zająć część nieruchomości wspólnej, na przykład, stawiając na działce wspólnoty mieszkaniowej stoliki dla klientów lokalu lub umieścić na terenie wspólnoty mieszkaniowej baner reklamowy, musi porozumieć się ze wspólnotą co do korzystania z tej części nieruchomości wspólnej. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo udzielić zgody nieodpłatnie lub odpłatnie. Ma też prawo odmówić właścicielowi. Ponadto zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, a zgodnie z normą prawa wyrażoną w art. 18 ust. 6 pkt 3 w/w. ustawy, do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W przypadku udzielenia zgody na sprzedaż alkoholu czynność ta z reguły będzie czynnością przekraczającą zwykły zarząd zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali.
 

08.01.2015


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron