Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia inne

Pożytki z nieruchomości służą pokryciu kosztów jej utrzymania
Pożytki jakie przynosi nieruchomość wspólna służą pokryciu kosztów jej utrzymania, a dopiero ewentualna pozostała nadwyżka może być rozliczana pomiędzy właścicieli lokali. Brak aktywności wspólnoty mieszkaniowej w zakresie pozyskiwania pożytków z nieruchomości wspólnej nie uprawnia właściciela lokalu do dochodzenia ich równowartości od wspólnoty – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Właściciel lokalu domagał się zasądzenia od wspólnoty kwoty będącej pochodną przychodu z nieruchomości, jaką wspólnota powinna uzyskać za ostatnie 10 lat z tytułu zajmowania przez inne osoby części wspólnej nieruchomości w zakresie, w jakim urządzili oni na własne potrzeby w istniejącym tam wcześniej strychu lokale mieszkalne. Sąd Rejonowy w Kielcach oddalił jednak powództwo, gdyż w oparciu o art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali doszedł do przekonania , że powództwo nie jest zasadne, albowiem brak jest podstaw prawnych żądania przez członka wspólnoty zapłaty przez wspólnotę równowartości uzyskiwanych przez nią dochodów z tytułu zajmowania lokali. Skoro tego rodzaju dochodu nie było.

Taki wyrok właściciel lokalu zaskarżył do Sądu Okręgowego w Kielcach jednak ten uznał, że apelacja nie jest zasadna. Sąd okręgowy przypomniał, że wszelkie pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej osiągane przez wspólnotę mieszkaniową w pierwszej kolejności służą pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem tej nieruchomości, a dopiero w części przekraczającej potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów w częściach wspólnych. Zatem trzeba najpierw stwierdzić, czy wspólnota takie korzyści w danym roku gospodarczym odniosła, jakie w tym samym czasie były koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości, a w konsekwencji tego czy, i w jakim zakresie, te ostatnie zostały pokryte z tych pożytków lub innych korzyści. Tylko bowiem w sytuacji , w której po rozliczeniu w każdym roku gospodarczym taka część pożytków, czy innych przychodów pozostałaby członek wspólnoty miałby prawo żądać ich wypłaty proporcjonalnie do wysokości przysługującego mu udziału w częściach wspólnych nieruchomości. Ewentualny brak aktywności wspólnoty mieszkaniowej w zakresie pozyskiwania pożytków i innych przychodów z tytułu korzystania przez osoby trzecie z części wspólnej nieruchomości (także bez jakiegokolwiek tytułu prawnego), nie uprawnia członka wspólnoty do dochodzenia ich równowartości od wspólnoty, bo w dalszym ciągu obowiązuje zasada wynikająca z treści art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali. Zatem brak wykazanej nadwyżki pożytków bądź innych przychodów nad kosztami utrzymania części wspólnych w danym roku gospodarczym , eliminuje zasadność roszczenia członka wspólnoty o jej wypłatę.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn.akt II Ca 431/13
12.08.2013


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron