Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Podatki: księga wieczysta ważniejsza od ewidencji gruntów
Nawet w przypadku, gdy stan prawny nie pokrywa się z księgą wieczystą, zobowiązaną do uiszczenia podatku jest osoba tam wpisana – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W przedmiotowej sprawie spółka będąca właścicielem nieruchomości płaciła rok rocznie podatek od nieruchomości. Po kilku latach okazało się, że wniesienie własności nieruchomości w formie aportu do spółki przez inną spółkę jest nieważne, bowiem przedmiotowa spółka była cudzoziemcem, a nie spełniono ministerialnego wymogu zgody na takie nabycie. Spółka chciała więc odzyskać nienależnie naliczony podatek, stosując korekty. Nie zgodził się na to zarówno organ podatkowy jak i samorządowe kolegium odwoławcze. Sprawa trafiła do sądu, gdzie przeszła obie instancje.

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację organom oraz WSA, uznając, że błędne jest przyznanie prymatu ewidencji gruntów i budynków dla ustalania wymiaru podatku. Co prawda, prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że dane zawarte w tej ewidencji są podstawą wymiaru podatków, ale NSA wskazał, że dane takie należy podzielić na dwie kategorie. Pierwszą kategorią, której kwestionować nie wolno są informacje na temat powierzchni i sposobie zagospodarowania nieruchomości. Dane dotyczące własności (czyli określenie osoby podatnika) nie są bezwzględnie wiążące i organ może porównywać je z innymi dowodami, czyli właśnie z księgami wieczystymi. Sąd zwrócił również uwagę, że spółka w takiej sytuacji powinna dochodzić w procedurze cywilnej uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lipca 2014 r., sygn akt: FSK 1953/12 II

01.08.2014


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron