Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia organów administracyjnych

Opłata adiacencka za wzrost wartości nieruchomości
Zobowiązanym do zapłaty opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po jej podziale, jest zawsze ta osoba, na wniosek której ten podział nastąpił. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 6 lipca 2016 r.

W przedmiotowej sprawie właścicielka działki wystąpiła o jej podział i otrzymała od wójta gminy stosowną zgodę. Po prawie trzech latach gmina dokonała operatu szacunkowego i wydana została decyzja nakazująca zapłatę opłaty adiacenckiej w powodu wzrostu wartości nieruchomości. Adresatka skarżyła decyzję, ale Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie przychyliło się do skargi, w związku z czym sprawa trafiła do WSA.

Jednym z zarzutów skarżącej był argument, iż nie powinna być adresatką decyzji, ponieważ już rok przed jej wydaniem zbyła przedmiotowe działki. Sąd nie podzielił jednak jej zdania. Jak stwierdził, wyjaśnić należy, że adresatem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej jest właściciel, który wystąpił z wnioskiem o podział nieruchomości, tj. skarżąca. Wynika to z faktu, że to on konsumuje pozytywne następstwa dokonanego podziału, czyli uzyskuje realną korzyść ze wzrostu wartości nieruchomości, a nie ze sprzedaży nieruchomości. On jest beneficjentem skutków podziału, bowiem uzyskuje nieruchomość wartą więcej, niż przed podziałem, jeżeli ją zbywa, to także za cenę, w której zawarto wzrost wartości z tytułu podziału. Niezależnie zatem od tego, czy w dacie wydania decyzji w trybie art. 98a u.g.n. jest jeszcze właścicielem nieruchomości objętej podziałem, na nim spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., Sygn. akt: II SA/Gd 675/15

23.09.2016


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron