Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia Sądu Najwyższego

Obowiązek zapłaty podwójnej
Mimo tego że własność budynków zlokalizowanych na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu jest z nim nierozerwalnie związana, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 grudnia 2012 r. stwierdził, że w postępowaniu wieczystoksięgowym opłacie podlega każdy z wpisów wynikający z tych praw.

W przedmiotowej sprawie inwestor nabył w drodze kupna nieruchomość. Nabywca złożył wniosek o wpis do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności zabudowań położonych na niej.

Sąd wieczystoksięgowy zwrócił wniosek, bowiem jego zdaniem opłata sądowa była dwa razy za mała. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 ustawy o kosztach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.) opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Do tego art. 45 ust. 2 tejże ustawy stanowi, że: opłatę stałą 200 zł pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwóch lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Od postanowienia o zwrocie wniosku zostało złożone zażalenie. Sąd okręgowy powziął wątpliwości, co do rozstrzygnięcia, m.in. z uwagi na odmienne praktyki orzecznicze w tej kwestii. Opisał więc zagadnienie prawne Sądowi Najwyższemu, przedstawiając dwie koncepcje rozwiązania sprawy. Pierwsza, zakłada pobieranie w takiej sytuacji jednej opłaty, co zostało uargumentowane tym, że prawo własności budynków znajdujących się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym nie jest prawem samodzielnym i nie może być przedmiotem osobnego obrotu, więc dzieli w pełni los użytkowania wieczystego. Druga, nakazuje dokonać podwójnej opłaty i tę koncepcję przyjął Sąd Najwyższy za słuszną. Obowiązek zapłaty podwójnej wynika bowiem z tego, według składu orzekającego, że w istocie wniosek dotyczy dwóch praw: prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i urządzeń.

Uchwała Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt III CZP 81/12

21.01.2013


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron