Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
<  |  powrót do listy  |  >
Anna Panikowska-Filipek
Nowa ustawa deweloperska wchodzi w życie już 1 lipca. Co zmieni?
Głównym celem nowej ustawy jest poprawa bezpieczeństwa środków finansowych nabywców w kontaktach z deweloperami oraz dostęp do większej ilości informacji dotyczących inwestycji. Ma również skutkować wzrostem poziomu akceptacji tych regulacji przez przedsiębiorców.

Nowa ustawa deweloperska – kiedy będzie miała zastosowanie?

Regulacje wchodzą w życie 1 lipca 2022 r. Będą one dotyczyły wszystkich umów zawieranych pomiędzy deweloperem a nabywcą, również tych podpisywanych już po zakończeniu budowy. Dodatkowo nowa ustawa obejmie także innych przedsiębiorców, którzy oferują obrót nieruchomościami, a do tej pory byli wykluczeni z obowiązków wobec nabywców.

Nowa ustawa deweloperska – więcej informacji dla kupującego

Dzięki wchodzącym w życie przepisom, potencjalny nabywca przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej będzie miał wgląd do znacznie szerszej niż do tej pory dokumentacji. Będzie on mógł zażądać m.in. przedstawienia zaświadczenia o samodzielności lokalu, pozwolenia na użytkowanie, czy zgody banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu.
 
Dodatkowo deweloper zobowiązany będzie do bezpłatnego dostarczenia nabywcy rzetelnego prospektu informacyjnego, zawierającego takie dane jak: powierzchnia lokalu, jego cena, termin wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu lub ustalenia jego odrębności czy decyzję o zakończeniu budowy i pozwoleniu na użytkowanie.
 
Co więcej, w prospekcie musi się znaleźć również informacja o tym, w jakim banku prowadzony jest mieszkaniowy rachunek powierniczy i jaki limit gwarancyjny przysługuje w przypadku jego upadłości.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Kolejnym elementem nowej ustawy deweloperskiej będzie specjalna pula środków, która ma pokryć wszelkie straty nabywcy, spowodowane upadłością dewelopera czy banku prowadzącego jego fundusz powierniczy. Będą z niego mogły skorzystać również osoby poszkodowane w przypadku przerwania inwestycji z innych przyczyn oraz odstępujące od umowy z winy dewelopera.
 
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być zasilany przez firmy deweloperskie, a dokonywane przez nich wpłaty wyniosą maksymalnie 1 proc. środków klientów zgromadzonych na bankowych otwartych Mieszkaniowych Rachunkach Powierniczych.

Nowa ustawa deweloperska – zmiany w umowach rezerwacyjnych

Innym ważnym krokiem w stronę ochrony interesów nabywców nieruchomości jest uregulowanie niejasnych dotąd kwestii dotyczących podpisywania umów rezerwacyjnych. W myśl wchodzącego w życie 1 lipca bieżącego roku prawa będą one musiały posiadać formę pisemną i zawierać wszelkie niezbędne informacje, takie jak powierzchnia, lokalizacja oraz cena mieszkania, wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz termin, do którego lokal zostanie wyłączony ze sprzedaży, ze względu na dokonaną rezerwację.
 
Od tej pory opłata rezerwacyjna nie będzie mogła wynosić więcej, niż 1 proc. całkowitej ceny mieszkania i będzie podlegała zwrotowi w przypadku, gdy bank nie przyzna nabywcy kredytu.

Nowa ustawa deweloperska – istotne wady, a prawo odmowy odbioru

Kolejną zmianą jest przyznanie nabywcy nieruchomości prawa do odmowy jej odbioru, w przypadku wystąpienia znaczących wad lub odstępstw od umowy, które nie zostały uwzględnione w protokole.
 
Mimo że zasada ta teoretycznie obowiązywała również wcześniej, w praktyce często zdarzało się, że nowy właściciel z powodu braku podstawy prawnej nie miał możliwości odbioru lokalu, nawet jeśli wada uniemożliwiała korzystanie z niego. Po wejściu w życie nowego prawa deweloper będzie zobowiązany do usunięcia usterki w z góry określonym terminie.

Co jeszcze się zmienia?

Nowa ustawa deweloperska zawiera szereg regulacji i gwarancji mających na celu ochronę potencjalnego kupca. Wprowadza pewne – działające na korzyść nabywcy – zmiany, dotyczące wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz reguluje kwestie upadłości prowadzącego go banku. 

Źródło: KRN.pl,   2022.06.27

wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
<  |  powrót do listy  |  >
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2023 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron