Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia Sądu Najwyższego

Nieważnie pełnomocnictwo to nieważne postępowanie
W przypadku gdy w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika wystąpiła osoba do tego nieupoważniona, postępowanie jest nieważne nawet wówczas, jeżeli mocodawca potwierdził dokonane przez pełnomocnika czynności – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Art. 87 kodeksu postępowania cywilnego określa krąg osób, które mogą być pełnomocnikami w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z tym przepisem, pełnomocnikami mogą być: adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy – w sprawach własności przemysłowej, współuczestnik sporu, osoba sprawująca zarząd majątkiem albo interesami strony (co do spraw objętych tym zarządem), osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia (jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia), rodzice, małżonek, rodzeństwo lub dzieci, wnuki, prawnuki strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego wystąpił rzecznik praw obywatelskich w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym w kwestii skutków występowania w sprawie osoby, która w świetle art. 87 kodeksu postępowania cywilnego w ogóle pełnomocnikiem być nie może. Powstaje bowiem pytanie, jakie skutki dla postępowania sądowego ma to, że pełnomocnikiem była osoba, która roli tej podjąć się nie mogła. Czy jej występowanie w sprawie oznacza zawsze brak należytego umocowania w rozumieniu art. 379 pkt 2 k.p.c., którego skutkiem jest – według tego przepisu – nieważność postępowania, czy też uchybienie to może usunąć osoba reprezentowana, zatwierdzając czynności przez pełnomocnika dokonane. Kwestia ta była paląca, ponieważ konsekwencje nieważności postępowania są poważne: uchylenie wyroku w razie jego zaskarżenia, zniesienie postępowania w części dotkniętej nieważnością i konieczność ponownego rozpoznania sprawy, a jeśli taka osoba wniosła pozew czy wniosek do sądu – jego odrzucenie.

Sąd Najwyższy w powiększonym składzie stwierdził, że występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania, powodujący nieważność postępowania nawet wówczas, jeżeli mocodawca potwierdził dokonane przez pełnomocnika czynności.

Uchwała Sądu Najwyższego z 8.07.2008 roku sygn. III CZP 154/07

06.08.2008


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron