Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia inne

Najem nieruchomości należącej do gminy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że w razie zawarcia umowy najmu nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadacz tej nieruchomości jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości. Nie dotyczy to okresu po rozwiązaniu umowy najmu.

W dniu 23 października 2009 r. została zawarta pomiędzy burmistrzem miasta a podatnikiem umowa najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność miasta o powierzchni 160,14 m kw. Umowę zawarto na okres jednego roku. W ocenie organów podatkowych, na skutek jej zawarcia, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., 95, poz. 613, z późn. zm.) najemca z tytułu posiadania części nieruchomości gminnej stał się podatnikiem zobowiązanym do płacenia podatku od nieruchomości.

Podatnik nie zgodził się z tym stanowiskiem i złożył skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uchylił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego, przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wyroku podkreślił, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Sąd podkreślił, że w prowadzonym postępowaniu organy podatkowe pominęły fakt, że pismem z dnia 3 marca 2010 r., a więc przed wydaniem decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości, burmistrz miasta, działając na podstawie § 9 umowy najmu z dnia 23 października 2009 r., rozwiązał tę umowę z dniem 10 marca 2010 r., podatnik z tym dniem przestał być najemcą lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, zatem od tego dnia nie ma obowiązku podatkowego na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych..

19.12.2011


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron