Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia organów administracyjnych

Nadzór nad obiektami powstałymi bez pozwolenia na budowę
W wyroku z 14 lutego 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie poruszył kwestię budowli, które w świetle ustawy Prawo budowlane nie podlegają obowiązkowi pozyskania decyzji zezwalającej. W rozpatrywanej sprawie współwłaściciele nieruchomości wnieśli skargę o uchylenie nakazu rozbiórki. Obiekt, o którym mowa, to ogrodzenie wokół działki. Dodatkowo zbadana została kwestia relacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmował teren nieruchomości należącej do skarżących.

Skarżący wybudowali na terenie nieruchomości metalowe ogrodzenie o wysokości 2 m, mieszcząc się przy tym w kategorii zwolnień. Prawo budowlane wskazuje bowiem na konieczność dokonania zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia, którego planowana wysokość przekracza 2,20 m. Przepisy Prawa budowlanego dopuszczają więc możliwość niezgłaszania pewnych kategorii obiektów budowlanych, ta sama ustawa dopuszcza jednak wobec nich nadzór budowlany.

Mowa o przypadkach, kiedy roboty budowlane w sposób istotny odbiegają od ustaleń przepisów prawa miejscowego. Teren, na którym znajduje się nieruchomość skarżących, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W omawianej sprawie plan ten dopuszczał wyłącznie realizację ogrodzeń ekologicznych: żywopłotów i konstrukcji drewnianych, przez które może się przemieszczać mała zwierzyna.

Sąd przychylił się więc do argumentacji organu, który nakazał rozbiórkę ogrodzenia, ocenionego jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wskazano, iż także obiekty, które nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia, mogą być nadzorowane w przypadku kolizji z aktami prawa miejscowego, a także z innymi przepisami – nie tylko z ustawą Prawo budowlane. W takiej sytuacji można je uznać za inny przypadek samowoli budowlanej i nałożyć obowiązek doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem – a jeśli to niemożliwe, organ może nakazać rozbiórkę obiektu.

Warto dodać, że w omawianej sprawie skarżący, przed wykonaniem robót kontaktowali się z pracownikiem gminy, który nie widział przeciwwskazań w omawianym stanie faktycznym, dodatkowo starostwo nie wniosło żadnych zastrzeżeń. Mimo to, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego posiadał kompetencję do nakazu rozbiórki. W każdym przypadku należy więc dołożyć należytej staranności, nie tylko wtedy, kiedy obiekt podlega obowiązkowi zgłoszenia czy pozwolenia na budowę.

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 z 14 lutego 2018 r.
II SA/Kr 1706/17

Krzysztof Janowski, radca prawny

15.05.2018


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron