Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Księga wieczysta

Kilkanaście lat temu przenieśliśmy kuchnię do dużego przedpokoju, uzyskując w ten sposób dodatkowy pokój. W księdze wieczystej nadal jednak w opisie lokalu figurują dwa pokoje. Jak to zmienić?Zmiany w księgach wieczystych następują na podstawie wniosku i dokumentów, choć nie zawsze precyzyjnie wskazanych. Jeśli z przedłożonych sądowi dokumentów nie wynika to, co chcemy w księdze wieczystej ujawnić, wpis nie nastąpi. Dane dotyczące lokalu są ujawniane w dziale I-O księgi wieczystej.  Zgodnie z art. 26 ustawy o księgach wieczystych i hipotece podstawą oznaczenia nieruchomości (lokalowej) w księdze wieczystej są dane ewidencji gruntów i budynków.  Z kolei rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów w precyzuje, że lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Tak więc zmiana opisu lokalu powinna nastąpić na podstawie wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali opatrzonych klauzulą, że stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Wypis z rejestru lokali można otrzymać w Wydziale Geodezji o ile wcześniej zmiany zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli nie, to należy zacząć od ujawnienia zmian w tej ewidencji. Taka przebudowa lokalu wiązała się z dopełnieniem procedur Prawa budowlanego. W tym wypadku zapewne uzyskania pozwolenia na budowę. Zatem podstawą do zmian w ewidencji będzie decyzja administracyjna w tej sprawie. Praktyka sądów nie jest jednolita i możemy się spotkać jeszcze z koniecznością przedłożenia obecnego rzutu lokalu, sporządzonego przez architekta i potwierdzony przez Wydział Architektury. Art. 2 ust 5 ustawy o własności lokali stanowi bowiem, że lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrycie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu. Opłata sądowa za ujawnienie zmian w dziale I-O wynosi 60 zł.

13.05.2013


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron