Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Mieszkania zakładowe

Dziadek dostał w 2002 roku pismo z informacją o możliwości wykupu mieszkania. Dano mu 3 miesiące na podjęcie decyzji. Dziadek jednak nie odpowiedział na to pismo, co wiązało się z tym, iż rezygnuje z wykupu mieszkania. Dziadek zmarł w tym roku...Dziadek dostał w 2002 roku pismo z informacją o możliwości wykupu mieszkania. Dano mu 3 miesiące na podjęcie decyzji. Dziadek jednak nie odpowiedział na to pismo, co wiązało się z tym, iż rezygnuje z wykupu mieszkania. Dziadek zmarł w tym roku. Babcia chce to mieszkanie wykupić, jednak spółka mieszkaniowa, która aktualnie zarządza lokalem, odmawia jej prawa do wykupu. Powołuje się na fakt, iż dziadek nie wykazał woli kupna w ciągu trzech miesięcy. Czy istnieje jakiś sposób, by babcia mogła wykupić to mieszkanie?

Problematykę sprzedaży lokali mieszkalnych reguluje wiele aktów normatywnych, które dotyczą różnych zasobów i wprowadziły zróżnicowane zasady obowiązujące przy ich sprzedaży, także odnośnie do mieszkań zakładowych w zasobach różnych jednostek organizacyjnych. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa zakłada, że właściciel mieszkania zakładowego ma prawo, lecz nie ma obowiązku sprzedaży lokalu. Jednakże w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży najemcy lokalu zakładowego przysługuje prawo pierwszeństwa w jego nabyciu, w związku z tym zbywca zawiadamia na piśmie osoby uprawnione, wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej. Jednocześnie niezłożenie oświadczenia w tym okresie jest traktowane jako rezygnacja z zakupu mieszkania zakładowego. Pismo w sprawie ponownej chęci wykupu należy kierować nie do zarządcy nieruchomości tylko do jej właściciela.

09.09.2006


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2022 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron