Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
orzeczenia inne

Droga przeciwpożarowa do budynku
Sytuacja w której wspólnota mieszkaniowa jest właścicielem tylko gruntu położonego pod budynkiem nie zwalnia jej z obowiązku urządzenia drogi przeciwpożarowej na sąsiednim gruncie – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie .

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek doprowadzenia do budynku drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku. W przedmiotowej sprawie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wydał decyzję, którą nałożył na wspólnotę mieszkaniową obowiązek wykonania drogi pożarowej. Także Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej utrzymał w mocy decyzję. Wspólnota złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Fakt, że wspólnota mieszkaniowa jest właścicielem gruntu położonego wyłącznie bezpośrednio pod budynkiem nie powoduje braku możliwości urządzenia drogi na sąsiednim gruncie na podstawie innego tytułu niż własność.

Przepisy ochrony przeciwpożarowej nie uzależniają wypełnienia obowiązków właściciela zapewniających ochronę przeciwpożarową od jakichkolwiek dodatkowych okoliczności lub przesłanek. Użytkowany budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem. W przedmiotowej sprawie wspólnota mieszkaniowa nie złożyła jednak żadnego wniosku, zatem organy straży pożarnej miały obowiązek w sposób władczy rozstrzygnąć o obowiązku doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 23 maja 2012 r., sygn.akt II SA/Kr 453/12

07.11.2012


wersja do druku

poleć znajomemu
do góry strony
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2021 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron