Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Inne umowy w obrocie nieruchomościami

Czy właściciel mieszkania własnościowego o powierzchni 98 m kw. może je podzielić na trzy mniejsze – kawalerki? Czy potrzebna jest do tego zgoda, a jeśli tak, to jakiego organu?Definicję samodzielnego lokalu zawierają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Przepis art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali przewiduje, że samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali). Spełnienie wskazanych wyżej wymogów stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali).

Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a przede wszystkim: piwnica, strych, komórka, garaż, określane jako pomieszczenia przynależne.

Posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oznacza, że właściciel takiego mieszkania posiada ograniczone prawo rzeczowe do takiego mieszkania, zaś właścicielem budynku i lokalu jest spółdzielnia. W konsekwencji oznacza to, że do dokonania zmian polegających na podziale większego mieszkania na kilka mniejszych potrzebna jest zgoda spółdzielni.

W pierwszej kolejności należy więc się zwrócić o zgodę do spółdzielni mieszkaniowej na podział mieszkania na mniejsze lokale. Po drugie, po uzyskaniu zgody spółdzielni i wykonaniu niezbędnych prac budowlanych za zgodą właściwego organu budowlanego, należy wystąpić do starosty o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, o których jest mowa wyżej, zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.

Po uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokali należy wystąpić o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do nowopowstałych lokali mieszkalnych.

12.09.2011


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2022 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron