Artykuły, wiadomości

Pytanie do prawnika

Aktualności prawne

Biuletyn

  Wyszukaj słowa kluczowe w serwisie: w dziale:
    prawo 
 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe
 • porady prawnika
szukaj po słowie:

w dziale:


Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
   
porady prawnika
Zamiana nieruchomości

Chciałbym zamienić mieszkanie 50 m kw. bez prawa do wykupu na mieszkanie 80 m kw. z prawem do wykupu (znalazłem już chętnych). W mieszkaniu 50 m kw. zameldowane są dwie osoby: główny najemca (ja) i moja córka. Córka ma prawo do domu jednorodzinnego w innej miejscowości, ale tam nie mieszka. Obawiam się, że córka może stracić prawo do najmu lokalu komunalnego (w wypadku mojej śmierci), jeżeli w życie wejdą zapowiadane zmiany odnośnie dziedziczenia prawa najmu lokali komunalnych. Czy w takiej sytuacji jakakolwiek zamiana jest możliwa? Może powinienem wymeldować córkę i poszukać mieszkania podobnego wielkością, ale z prawem do wykupu?Lokal komunalny nie podlega dziedziczeniu, ponieważ nie jest własnością najemcy, a gminy. Jednak przepisy dają prawo określonej kategorii osób wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy. Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują (art. 691 Kodeksu cywilnego):

  • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,

  • dzieci najemcy i ich współmałżonkowie,

  • inne osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,

  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (chodzi o konkubenta).

Osoby wskazane wyżej wstępują po w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci. W razie braku wymienionych wyżej osób stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Przepisów dotyczących wstąpienia w stosunek najmu nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Jeśli chodzi natomiast o prawo do wykupu mieszkania, to mieszkanie komunalne można wykupić od gminy na zasadach, które są określone w uchwale gminy. Warunki wykupu mieszkania określa gmina. Wykup mieszkania może nastąpić albo z inicjatywy najemcy mieszkania komunalnego (gmina może się nie zgodzić na wykup), albo z inicjatywy gminy. Jeżeli gmina wystawia na sprzedaż lokal komunalny, pierwszeństwo w ich nabyciu ma m. in. osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Zamiany mieszkania komunalnego można dokonać za zgodą gminy. Warto więc, aby udał się pan do gminy i zapytał, na jakich warunkach może nastąpić zamiana mieszkania i jakie dokumenty należy w związku tym złożyć. Należy tylko pamiętać, że gminy nie godzą się na zamianę mieszkań zadłużonych, jak też o tym, że należy uzasadnić wniosek o zamianę mieszkania.

21.11.2011


wersja do druku

poleć znajomemu
regulaminy   |   dla pośrednika   |   cennik   |   linki   |   polityka prywatności   |   serwisy partnerskie - polecamy   |   praca w KRN.pl   |   projekty domów   |   mapa serwisu   |   kontakt z KRN.pl

2003-2022 © KRN media Sp. z o.o.

Reklama w Internecie | Pozycjonowanie stron